DEKLARACJE

Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki (w przypadku kobiety również położnej) podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce podpisanej deklaracji wyboru.

Aby złożyć elektroniczną deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ należy zalogować się na https://pacjent.gov.pl/

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kliknij, aby pobrać)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (kliknij, aby pobrać)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej (kliknij, aby pobrać)