INFORMACJE

Centrum Medyczne Plusmed Targówek realizuje świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Natomiast w godz. 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta pacjenci mają zapewnioną opiekę w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczoną przez:Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
ul. Dąbrowszczaków 5A
tel: 22 619-19-17

Jak zgłosić wybór lekarza pierwszego kontaktu?

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie „deklaracji wyboru”.

Dodatkowo każda ubezpieczona pacjentka ma prawo wolnego wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), spośród tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie „deklaracji wyboru” położnej poz.

Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym.

W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł na rzecz NFZ.

Zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej druku deklaracji poz dostępnej w zakładce deklaracje.

Informacje na temat opieki lekarskiej w niedziele oraz święta
Informacje na temat transportu sanitarnego
Informacje na temat badań spirometrycznych, USG i RTG