Jak zgłosić wybór lekarza pierwszego kontaktu?

Każdy ubezpieczony ma prawo do dowolnego wyboru lekarza i pielęgniarki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się, poprzez złożenie deklaracji wyboru. Dodatkowo każda ubezpieczona pacjentka ma prawo do dowolnego wyboru położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), spośród tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru. Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej, niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany, pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł na rzecz NFZ.

Jak zostać naszym pacjentem?

Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ (w przypadku kobiety) oraz dostarcz je do naszej placówki osobiście lub przejdź na stronę: https://pacjent.gov.pl, a następnie zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta i złóż deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ (w przypadku kobiety), a pojawi się ona w naszym systemie.